Wie zijn wij

Revenberg Consultancy B.V. is een jong bedrijf, opgericht op 1 augustus 2008. Anders dan de geboorte datum doet vermoeden, draagt eigenaar Jan Revenberg 20 jaar ‘zorg- en welzijnservaring’ met zich mee. Deze ervaring heb ik opgedaan als beleidsmedewerker ouderenzorg bij de provincie Gelderland en als algemeen directeur en na een fusie als clusterdirecteur bij een grote zorginstelling (verpleging, verzorging en thuiszorg). Thans doe ik als zelfstandig adviseur iedere dag weer nieuwe ervaringen op.

Na vele jaren met plezier en succes te hebben gewerkt in loondienst werd het tijd voor een nieuwe uitdaging. En zo ontstond Revenberg Consultancy B.V. Een bedrijf vol gezonde ambitie, ideeën, kennis en kunde.

Ik ben van mening dat organisaties en instellingen zich constant zouden moeten verbeteren. Dat geldt zeker voor zorg- en welzijnsinstellingen. De zorg is in een ijl tempo aan het veranderen. Ons zorgstelsel wordt omgebouwd naar een systeem waarin de zorgconsument centraal staat, marktprikkels een grotere rol spelen en de overheid meer en meer terugtreedt.
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heeft zijn hoop gesteld op de ‘civil society’. Een samenleving waarin mondige burgers vooral zelf voor hun belangen en idealen opkomen. De Wmo doet een groot appèl op gemeenten en burgers zelf. Dat vergt een andere, actievere opstelling van zowel burger als (welzijns)professional.

Zorg- en welzijnsorganisaties hebben van tijd tot tijd een helpende hand nodig. Een helpende hand bij het bepalen van de juiste richting, bij het overzien van alle consequenties, bij het implementeren van veranderingen, etc.
Revenberg Consultancy B.V
. kan u die helpende hand bieden. Ik wil organisaties en instellingen bijstaan bij het herkennen van mogelijkheden en kansen. Soms is het gebruik van gezond verstand genoeg om tot eenvoudig in te voeren oplossingen te komen en is er alleen een buitenstaander met een frisse, nieuwe kijk nodig om ze te zien.

Het is mijn missie om waarde aan uw organisatie of instelling toe te voegen door potentieel aan te boren waarvan u wel wist dat het bestond, maar niet hoe het te benutten, of juist door kansen te identificeren waarvan u het bestaan niet eens kende.
Het is voor mij een uitdaging om organisaties, teams en individuen te helpen om vanuit eigen kracht passende oplossingen te vinden.