Publicaties

Op deze webpagina vindt u door mij geschreven artikelen over onderwerpen binnen mijn vakgebied en informatie over telecommunicatie diensten.

 • Compliance, meer dan een modewoord
  In dit artikel, dat is verschenen in ZORGVISIE MAGAZINE nummer 1 / januari 2010 heb ik aandacht besteed aan het belang van complaince. Ondernemingen riskeren hoge boetes en ernstige reputatieschade als de interne controle op naleving van wet- en regelgeving tekortschiet. Compliancebeleid biedt zekerheid en kansen.

 • Compliance & Integriteit in de zorg
  In dit artikel ga ik in op de noodzaak dat ook zorginstellingen 'compliant' behoren te zijn en dat zij een betrouwbare compliante bedrijfsvoering in stand moeten houden. De compliancefunctie behoort een verankering te hebben in de beheersstructuur van een zorgorganisatie. Ik geef in globale termen weer hoe dat zou moeten.

 • 4 in 1 folder Euphony
  In deze folder geef ik aan waarom u voor Euphony zou moeten kiezen wanneer u overweegt om over te stappen naar een andere provider van telecommunicatiediensten, of wanneer u voor het eerst een provider voor uw mobiele- en vaste telefoon, internet, en/of interactieve TV gaat kiezen. 

  Greenchoice
  In dit artikel heef ik weer waar Greenchoice voor staat, wat groene stroom is en de voordelen om Euphony te kiezen als uw energieleverancier