Management Consultancy

Management consultancy wordt gedefinieerd als "de praktijk van het geven van deskundig advies aan klanten over bedrijfsstrategie, organisatie, marketing, bedrijfsvoering, logistiek, financiën, informatie technologie en personeelszaken”.

Dat is wel een hele brede definitie.

Revenberg Consultancy B.V. heeft de definitie wat ingeperkt. Ik beperk mij tot het adviseren en begeleiden van organisatie in veranderingsprocessen.

Management consultancy

Veranderende klantbehoeften, toenemende concurrentie en impactvolle wetgeving leiden ertoe dat u soms uw koers wat moet bijstellen of wat andere accenten moet leggen. U hebt een heldere visie op uw toekomst nodig. Ik help u bij het opstellen van uw meerjaren beleidsplan, ondernemingsplan, jaarplan, etc.

Mijn expertise ligt erin dat ik mij steeds snel kan inwerken. Ik maak mij uw taal eigen, zoek en versterk de individuele en organisatie kwaliteiten. Ik maak gebruik van methoden en technieken die in uw organisatie gebruikt worden. Mijn focus is steeds wat nu van belang is om nieuwe stappen te zetten en zichtbaar veranderingen te realiseren.