Interim Management

Revenberg Consultancy B.V. verstaat onder interim-management het tijdelijk uitvoeren van leidinggevende taken binnen een organisatie of onderdelen daarvan, uiteraard met de daarbij behorende verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Het gaat om managementfuncties op directieniveau, afdelingsniveau of om managementfuncties die daaraan gerelateerd zijn. De interim-manager komt niet in dienst van de organisatie, maar wordt daar voor bepaalde tijd ingezet.
De redenen om interim-managers aan te trekken kunnen divers zijn. Soms gaat het om de vervanging van een manager, bijvoorbeeld omdat er nog geen geschikte opvolger is gevonden of omdat de huidige manager langdurig ziek is. Veel vaker kiest een organisatie voor een interim-manager omdat een grote verandering in het bedrijf gewenst is of gaat plaats vinden. De interim-manager zorgt dan voor een frisse blik van buiten, voor het stellen van moeilijke vragen en het nemen van zware besluiten.

Ik kan de interim manager zijn die u zoekt. Ik heb bewezen leiding te kunnen geven, snel een analyse te kunnen maken van de situatie binnen een organisatie en ik kan daadwerkelijk veranderingen in- en doorvoeren. Drie eigenschappen die een goede interim manager nodig heeft.

Interim Management

Of u nu op zoek bent naar een vervangende projectmanager, afdelingshoofd, of naar een andere management functie, ik kan de schakel zijn die de ketting weer sterk maakt.